Vrh R2 (12.8)

M: Nikita Senega - sh splashed (holandská linie)

O: Zeek Senega - shs sbp fox (zahraniční linie)

Narozeno: 8/7

 

1. F (Rebecca) - shs splashed

2. F (Roxy) - sh fuzz splashed - Doma

3. F (Robin) - sh fuzz ssp

5. M (Rhino) - shs/lhs ssp - VOLNÝ

6. M (Rip Curl) - sh fuzz satin splashed - Doma

7. M (Rocky) - sh fuzz satin ssp - VOLNÝ

Doma bude ještě jedna z holek...

 

Rebecca

Roxy

Rip Curl

Robin + Rocky

Rhino