Vrh L3 (19.12)

M:  Wild Senega - sh agouti

O: Voltaire Senega - sh fuzz cpb banded

 

1. F (Lora) - sh blue banded (velmi nepravidelný) - Soňa

2. F (Lotta) - sh cpb ticked banded (spotted, ocásek) - Kristýna

4. F (Laika) - sh blue - Soňa

5. M (Leroy) - sh black

6. M (Lord) - sh blue - Pavel D.

7. M (Lars) - sh blue agouti banded - DOMA

8. M (Loony) - sh fuzz agouti banded - zemřel

 

Lotta